UBEZEPIECZENIA ROLNE

Ubezpieczenia dedykowane rolnikom prowadzącym gospodarstwo rolne mające powyżej 1 hektara ziemi.

Do obowiązkowych ubezpieczeń należą:

  • budynki gospodarstwa rolnego zakres zgodny z ustawą tj ogień, huragan, powódź i podtopienia, deszcz nawalny, grad, opad śniegu, uderzenie pioruna, eksplozja, osunięcie się ziemi, tąpnięcia, lawina, upadek statku powietrznego,
  • oc rolników – ochrona przed szkodąw następstwie której doszło do śmierci, rozstroju zdrowia, uszkodzenia mienia osoby trzeciej.

Ubezpieczenia upraw od poszczególnych ryzyk:

  • ubezpieczenie zwierząt gospodarskich,
  • ubezpieczenie mienia ruchomego np. maszyn, urządzeń,
  • pojazdów nie podlegający rejestracji tzw. agrocasco,
  • NNW – następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z pracą na gospodarstwie rolnym.

Ubezpieczenie upraw – w przypadku dotowanych OBOWIĄZKOWYCH ubezpieczeń dotacja
z budżetu państwa wynosi 65%

Ubezpieczenia upraw od poszczególnych ryzyk:

ujemne skutki przezimowania

susza

przymrozki wiosenne

ogień

grad

5 ryzyk [deszcz nawalny, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawina]

powódź

Dlaczego warto: pełna ochrona Twojego gospodarstwa i osób, które w nim pracują.