UBEZEPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI

Ubezpieczenie nieruchomości to ubezpieczenie m.in.: domu, domu w stadium budowy, mieszkania, kamienicy, domku letniskowego.

Zakres ubezpieczenia to przede wszystkim:

od ognia

upadek drzew i masztów

powódź, zalanie

uderzenie pojazdu

przepięć, wyładowania atmosferycznego

dewastacja

dym i sadza

osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, trzęsienie ziemi

opad

katastrofa budowlana

opór śniegu, lawina

rabunek, kradzież z włamaniem

grad

huk ponaddźwiękowy, upadek statku powietrznego

silny wiatr

eksplozja

Ubezpieczenie dobrowolne zawierane jest na rok lub 3-lata.

Dodatkowo możemy ubezpieczyć:

  • ruchomości domowe - to mienie ruchome w szczególności np. sprzęt RTV/AGD, meble wolnostojące, odzież lub inne przedmioty osobistego użytku,
  • ruchomości specjalne- dzieła sztuki, numizmaty, antyki itp.,
  • budowle – np. ogrodzenie, altany, oczka wodne, latarnie itp.,
  • pomoc w domu – usługa specjalisty np. hydraulik, elektryk, ślusarz,
  • nagrobek,
  • budynek gospodarczy, garaż,
  • NNW mieszkańców – nieszczęśliwy wypadek na terenie RP,
  • ochrona prawna,
  • OC w życiu prywatnym – szkody na mieniu lub osobie wyrządzone osobie trzeciej obcej,