UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów zarejestrowanych na terenie RP jak i pojazdów niepodlegających rejestracji
w tym: samochody osobowe, ciężarowe, ciągniki siodłowe, motocykle, motorowery, quady, ciągniki rolnicze, przyczepy, pojazdy wolnobieżne itp.

W ofercie znajdą państwo:

obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pojazdu

autocasco chroni od zniszczenia, uszkodzenia i kradzieży szkody na wypadek wypadku, kolizji z innym pojazdem, wandalizmu, ognia i żywiołów, uderzenia w zwierzę

uszkodzenie, zniszczenie szyb w pojeździe np. na skutek odprysku kamienia

holowanie pojazdu na skutek awarii/ wypadku/ kradzieży w zależności od zakresu pojazd zastępczy

Wykup polisy OC komunikacyjnego to obowiązek dla właścicieli pojazdów gwarantuje pokrycie szkód które wyrządzisz innym uczestnikom ruchu. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie, zdrowie i życie osób poszkodowanych w wypadku, do którego doszło z Twojej winy. Warto jednak zdecydować się również na wykup ubezpieczeń dobrowolnych, które zrekompensują Ci szkodę na mieniu , zapewnią wsparcie techniczne - holowanie, a także otrzymasz świadczenie za doznany uszczerbek na zdrowiu.