UBEZEPIECZENIA NA ŻYCIE

Ubezpieczenia na życie to ochrona życia i zdrowia dla Ciebie i Twojej rodziny.

Produkt sprzedawany:

indywidualnie [nowe jak i indywidualne kontynuowanie]

lub w formie grupowego ubezpieczenia – dla zakładów pracy, osób mających gospodarstwo rolne

  • ubezpieczenie również dedykowane osobą mającym kredyt
  • zakres ubezpieczenia dobierany jest w zależności od wieku, wykonywanego zawodu oraz wysokości składki.

Dodatkowo możemy ubezpieczyć: ochrona na wypadek śmierci, następstwa nieszczęśliwych wypadków, poważnego zachorowania, przeprowadzonych operacji, jak również wypłatę świadczeń za pobyt w szpitalu, urodzenie dziecka, śmierć rodziców/teściów i wiele innych.