UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowane są dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób, które ukończyły 25 rok życia. Ubezpieczenie sprzedawane jest indywidualnie lub zbiorowo.

Zależnie od grupy wiekowej to ubezpieczenie:

z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu związane z NNW

śmierci w wyniku NNW

pobytu w szpitalu w związku z NNW

udaru lub zawału w wyniku NNW itp.

pogryzienia przez zwierzę, użądlenia, ukąszenia

Ubezpieczenie NNW jest polisą dobrowolną, jest to pakiet różnych ubezpieczeń: NNW komunikacyjne, na życie czy też podróżne. Możliwość wykupienia polisy nie tylko rocznej ale również na krótszy okres czasu. Gwarancja wypłaty środków w przypadku poniesienia uszczerbku na zdrowiu czy śmierci. Wypłacanie odszkodowania NNW jest niezależne od otrzymania odszkodowań z innych źródeł, np. dodatkowych polis lub ZUS-u.