UBEZEPIECZENIA ROLNE

Ubezpieczenia dedykowane rolnikom prowadzącym gospodarstwo rolne mające powyżej 1 hektara ziemi.

 

Do obowiązkowych ubezpieczeń należą:

  • budynki gospodarstwa rolnego zakres zgodny z ustawą tj  ogień, huragan, powódź i podtopienia, deszcz nawalny, grad, opad śniegu, uderzenie pioruna, eksplozja, osunięcie się ziemi, tąpnięcia, lawina, upadek statku powietrznego,
  • oc rolników – ochrona przed szkodąw następstwie której doszło do śmierci, rozstroju zdrowia, uszkodzenia mienia osoby trzeciej.

 

Ubezpieczenia upraw od poszczególnych ryzyk:

  • ubezpieczenie zwierząt gospodarskich,
  • ubezpieczenie mienia ruchomego np. maszyn , urządzeń,
  • pojazdów nie podlegający rejestracji tzw. agrocasco,
  • NNW – następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z pracą na gospodarstwie rolnym.
Ubezpieczenie upraw – w przypadku dotowanych OBOWIĄZKOWYCH ubezpieczeń dotacja z budżetu państwa wynosi 65%  

 

Ubezpieczenia upraw od poszczególnych ryzyk: 

  ujemne skutki przezimowania

Dlaczego warto

Pełna ochrona Twojego gospodarstwa i osób, które w nim pracują. 

  przymrozki wiosenne
  grad
  powódź
  susza
  ogień
  5 ryzyk [deszcz nawalny, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi , lawina]