WAŻNE INFORMACJE

Aktualności oraz ważne informacje z zakresu ubezpieczeń.

 


  Wysokość opłat karnych za brak OC 

 
Bez obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej narażasz się na płacenie - z własnej kieszeni - wysokiego odszkodowania gdy spowodujesz wypadek lub kolizję. Za brak takiej polisy grożą także surowe i nieuchronne kary finansowe.
 
Wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2020 roku
 
 
gradacja opłaty samochody osobowe samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy pozostałe pojazdy OC rolników
powyżej 14 dni 100% 5200 zł 7800 zł 870 zł 260 zł   
4 do 14 dni 50% 2600 zł 3900 zł 430 zł
do 3 dni 20% 1040 zł 1560 zł 170 zł
 
 

 

  Kara za brak OC rolników to kara finansowa w kwocie 260 zł
 
 
  Kara za brak obowiązkowego ubezpieczenia upraw wynosi 2 euro za każdy nieubezpieczony hektar
 
 
  Pamiętaj, że ubezpieczenie OC komunikacyjne nie wznowi się w takich przypadkach jak: 
 
      kupiłeś pojazd i korzystasz z ubezpieczenia zbywcy tzw. aneks,
      nie opłacisz w terminie tj. do końca okresu ubezpieczenia wymaganej raty za polisę OC.
 

 
  Pamiętaj o okresowych przeglądach w przypadku ubezpieczenia nieruchomości
 
Zgodnie z prawem budowlanym (art. 62 ust. 1) właściciel lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zadbania o terminowe przeprowadzenie przeglądówObiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
      okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
          elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
          instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
          instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
      okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, kontrolą tą powinno być objęte
również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
 

 
  Pamiętaj, że pies i kot w przypadku ubezpieczenia obowiązkowego OC rolników nie są uznawane jako zwierzęta gospodarskie
 
Zwierzęta te traktowane są jako zwierzęta domowe więc ważne, aby wykupić ubezpieczenie OC w życiu prywatnym aby była świadczona ochrona za wyrządzone przez nie szkody.